İSTAÇ Çevre Laboratuvarı

İSTAÇ Çevre Laboratuvarı TÜRK-AK tarafından akredite edilmiş olup 220 parametreden TÜRK-AK akreditasyonu, 178 parametreden bakanlık yetkisi ile 600’den fazla parametrede analizler ve numune alımı gerçekleştirmektedir. Hızlı ve güvenilir analizler üretmeye kendini adamış uzman personelimiz, son teknoloji ekipman ve teçhizat kullanmakta; yüzeysel su, atıksu, katı atık, kompost, toprak, artıma çamurları, tehlikeli atık, endüstriyel atık, yağ - petrol atıkları ve kömür analizleri alanında hizmet vermektedir.

Detaylı Bilgi

İSTAÇ Çevre Laboratuvarı

Kapsamlı çevre analizleri

İSTAÇ Çevre laboratuvarı, toprak, katı atık, kompost, artıma çamurları, yüzeysel su,  atıksu, tehlikeli atık ve endüstriyel atık alanlarında 220 parametreden TÜRKAK akreditasyonu, 178 parametreden ise Bakanlık akreditasyonu ile 600’den fazla parametrede çevre analizleri gerçekleştirmektedir. Çalışılan parametre sayıları açısından laboratuvarımız Türkiye’nin önde gelen çevre laboratuvarlarından biridir. Bu amaçla hem kaliteye, araştırma-geliştirmeye yatırım yapıyor hem de akademik çalışmalara katkı sunmaya devam ediyoruz. 

ANALİZ TALEBİ YAPIN

 

Kaydet

Kaydet

Son teknoloji laboratuvar ekipmanları

İSTAÇ Çevre laboratuvarında uzman personelimizin yetkinliğini artırıyor ve alanının en iyisi cihazlar için de yatırım yapıyoruz. Envanterimizdeki makine ekipmanlar ile İSTAÇ bünyesindeki faaliyetler için hizmet ürettiğimiz gibi bağımsız dış müşterilerimize de en geniş parametrede laboratuvar analiz hizmeti sunuyoruz.

...

Numune alma hizmeti

Çevre analizlerinde güvenilir sonuçların elde edilmesi için numune alımına önem veriyoruz. Profesyonel ekibimiz, bu amaçla eğitilmiş olup ihtiyaç duyulan numune alma hizmetlerini hatasız yerine getirmektedir. Numune almada gerekli tüm ekipmanlar ile saklama ve taşıma için gerekli kutular profesyonel ekibimiz tarafından karşılanmaktadır. 

Entegre endüstriyel atık yönetimi 

Profesyonel ekibimiz, endüstriyel atıklarınızın güvenle bertarafı için gerekli etiketleme, ambalajlama, laboratuvar analizi, nakliye-taşıma, (mümkünse) geri kazanım ve en uygun yöntemle bertarafını içeren entegre çözümler sunmaktadır. Bizi arayın, tehlikeli atıklarınızı tek elden güvenle bertaraf edelim.

TEKLİF TALEBİ YAPIN
...

 

 

Laboratuvarımızda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen taban fiyatları uygulanmaktadır.

Yüzeysel Su, Yeraltı- Yerüstü Suları ve Atık Su Analizleri

İyi durumda olan yeraltı sularının mevcut durumunun korunması, yeraltı sularının kirlenmesinin ve bozulmasının önlenmesi ve bu suların iyileştirilmesi için gerekli esasları içeren Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik ve yerüstü sular ile kıyı ve geçiş sularının kalitelerinin belirlenmesi esaslarını içeren Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği kapsamında yüzeysel su ve yerüstü suyu analizleri yapılmaktadır. Ülkenin yeraltı ve yerüstü su kaynakları potansiyelinin korunması ve en iyi bir biçimde kullanımının sağlanması için, su kirlenmesinin önlenmesi esaslarını içeren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamındaki analizler laboratuvarımızca yapılmaktadır. Aynı zamanda atıksu altyapı tesislerinin korunması, atık suların boşaltım ilkelerinin belirlenmesi ve su kirliliğinin önlenmesi ile ilgili esasları içeren İSKİ Atık Suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliğinin uygulanmasında etkin bir role sahiptir.

Arıtma Çamuru, Tehlikeli/Telikesiz/İnert Atık Analizleri

Evsel ve endüstriyel nitelikli atık su arıtma tesislerinden kaynaklanan arıtma çamurlarının, sanayi kaynaklı tehlikeli/tehlikesiz/inert atıkların, düzenli depolama tesislerine depolanabilme kriterleri olan Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik kapsamında ‘Ek-2’ yer alan tüm parametrelerin analizleri ve uygunluk testleri modern laboratuvarımızda yapılmaktadır.

...

Toprak Analizleri

Toprak kirliliğinin önlenmesi, kirlenmenin mevcut olduğu veya olması muhtemel sahaların ve sektörlerin tespit edilmesi, kirlenmiş toprakların ve sahaların temizlenmesi ve izlenmesine ilişkin Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik ve arıtma çamurlarının toprakta kullanımında gerekli tedbirlerin alınması esaslarını içeren Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik kapsamındaki parametreler laboratuvarımızda yapılmaktadır.

* Telefon görüşmesi, 

* Fax veya e-mail, 

* Analiz Talep ve Fiyatlandırma Formu

Yukarıda belirtilen  1.veya 2. maddelerden biri ile  laboratuvara ulaştıktan sonra müşteriye, fax veya e-Mail ile   Analiz Talep ve Fiyatlandırma Formu gönderilir. Veya 3.madde belirtilen şekilde elde edilen forma müşteri, istediği bir veya birkaç numune için parametreleri yazar ve laboratuvara gönderir. Fiyatlandırılan form müşteriye geri gönderilir. Müşterinin onayından sonra numune alınır veya laboratuvara gönderilir. Numunenin gelişinden sonra Analiz Talep ve Fiyatlandırma Formu Laboratuvar tarafından imzalanır, tahmini rapor tarihi yazılır ve müşteriye gönderilir veya numune alma sırasında müşteriye verilir. Numunenin geliş şekli raporda belirtilir.