Dokümanlar

Endüstriyel Atık Yönetimi
Atık Kabul ve Ambalajlama Koşulları İndir
TÜBİTAK MAM Başvuru Dilekçesi İndir
TÜBİTAK MAM NumuneBilgiFormu İndir
UATF Temini Izlenecek Yol İndir
HASTANE ATIKLARI İÇİN ATIK KABUL KOŞULLARI İndir
TADİLAT İŞLERİNDEKİ TEHLİKELİ ATIKLAR İndir
1. Sınıf Düzenli Depolama Atık Kodları İndir
1.SINIF DÜZENLİ DEPOLAMA SAHASI ÖN İŞLEM İZİN BELGESİ İndir
Kömürcüoda Tesisleri Çevre İzin ve Lisans Belgesi İndir
Tehlikeli Atık Taşıma Nakliye Lisans Belgesi İndir
Düzenli Depolama
ÇED Dokümanı İndir
isletme belgesi İndir
Seymen Atık Bertaraf Tesisi Çevre İzin Lisans Belgesi İndir
Çöp Gazından Enerji Üretimi
Katı Atık Düzenli Depolama Sahalarında Depo Gazından (LFG) Enerji Üretimi İndir
Sera Gazı Bilgi Formu İndir
İSTAÇ Çevre Laboratuvarı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yeterlilik Belgesi İndir
Analiz ve Fiyatlandırma Listesi İndir
Analiz Teklif Formu İndir
Türk Akreditasyon Sertifikası ve Kapsamı İndir
Laboratuvar Cihaz Listesi 20171102 İndir
Gemi Atıkları
Gemilerden Alınan Atık Türleri İndir
Gemilerden Atık Alım Prosedürü İndir
Gemilerden Atık Alımı Süreç Şeması İndir
Gemilerden Atık Alımı Uygulama Esasları İndir
2000-59 ec sayili eu direktif İndir
atik almna gemileri idari duzenleme teblig İndir
buyuksehir belediye kanunu 2004 İndir
gemilerden atik alinması ve atiklarin kontrolu yonetmeligi İndir
marpol 73-78 sözleşmesi İndir
tehlikeli atiklarin kontrolu yonetmeligi İndir
ucret ve esaslar hakkinda teblig İndir
deniz hizmetleri atik alimi ucret tarifesi İndir
Deniz Hizmetleri Atık Talep Formu İndir
Atık Kabul Tesisi İzin Lisans Belgesi İndir
Kompost Geri Kazanımı
Geri Kazanım ve Kompost Üretimi İndir
Geri Kazanım ve Kompost Üretimi Çevre İzin ve Lisans Belgesi İndir
İstanbul Tıbbi Atık Yönetimi
tıbbi atik personeli koruyucu giyim ozellikleri İndir
tibbi atik uygulamasi ve tanimi İndir
Tıbbi Atık Sterilizasyon ve Yakma Tesisleri Çevre İzin Lisans Belgesi İndir
HAFRİYAT-İnşaat ve Yıkıntı Atıkları
İletişim İndir
Döküm Ekstresi Talep Formu İndir
Para İade Dilekçesi İndir
Sahalara Göre Döküm Ücretleri İndir
Döküm Sahaları Hesap Numaraları Genel İndir