LASTİK MAL ALIM İŞİ

19.01.2018 11:00

İHALE İLANI
İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
LASTİK MAL ALIM İŞİ 4734 sayılı kanunun 3/g bendi kapsamında kapalı teklif açık eksiltme usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası    :    2018/2521
1- İdarenin
a) Adresi    :    Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 - Şişli İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası    :    212 - 230 60 41 Faks: 231 76 14
c) Elektronik posta adresi    :    istac@istac.istanbul
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)    :    www.istac.com.tr
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü, miktarı    :    3 KALEMDEN OLUŞAN TOPLAM 960 ADET LASTİK ALIMI YAPILACAKTIR.
b) teslim [yeri/yerleri]    :    İSTAÇ A.Ş. ODAYERİ (ÜYÜP), ŞİLE VE SEYMEN (SİLİVRİ) BAKIM ONARIM DEPOLARIDIR.
c) teslim [tarihi/tarihleri]    :    İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN 3 (ÜÇ) AYDIR.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer    :    İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli İSTANBUL
b) Tarihi ve saati    :    19 Ocak 2018 Cuma günü, saat: 11:00
4. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
4.1.    İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı satın alınabilir.
4.2.    İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5. Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

İHALE DÖKÜMANI İNDİR