MERCEDES MARKA ARAÇLARA BAKIM ONARIM HİZMETİ VE YEDEK PARÇA MAL ALIM İŞİ

17.01.2018 14:30

İHALE İLANI
İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
MERCEDES MARKA ARAÇLARA BAKIM ONARIM HİZMETİ VE YEDEK PARÇA MAL ALIM İŞİ alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Md.3/g Bendi Kapsamında Kapalı Teklif İskonto Açık Arttırma usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası    :    2017/661360
1- İdarenin
a) Adresi    :    Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 - Şişli İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası    :    212 - 230 60 41 Faks: 231 76 14
c) Elektronik posta adresi    :    istac@istac.istanbul
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)    :    www.istac.com.tr
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü, miktarı    :    BAKIM ONARIM VE YEDEK PARÇA TEMİNİ, Yedek Parça İçin 3.000.000,00 TL ve İşçilik için 500.000,00 TL BÜTÇE ÜZERİNDEN BAKIM ONARIM HİZMETİ VE YEDEK PARÇA TEMİN EDİLECEKTİR.
b) teslim [yeri/yerleri]    :    İSTAÇ A. Ş. Odayeri (Kemerburgaz), Edirnekapı, Hekimbaşı, Şile Makine Bakım Atölyesi Depolarıdır.
c) teslim [tarihi/tarihleri]    :    İşe başlama tarihinden itibaren 1 (Bir) yıldır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer    :    İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli İSTANBUL
b) Tarihi ve saati    :    17 Ocak 2018 Çarşamba günü, saat: 14:30
4. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
4.1.    İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı satın alınabilir.
4.2.    İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5. Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

İHALE DÖKÜMANI İNDİR