Proje ve Müşavirlik Hizmetleri

Katı atık yönetiminde 20 yılı aşan tecrübemizi, alanında yetkin 60’dan fazla uzman ve mühendis kadromuzla diğer yerel yönetimlere aktarıyoruz. Yurtiçinde ve yurtdışında yürüttüğümüz müşavirlik projeleri ile İstanbul’un çevre yönetimindeki teknik ve idari deneyimini diğer yerel yönetimlere de kazandırıyoruz.

Detailed Info

Proje ve Müşavirlik Hizmetleri

 

İSTAÇ, günümüzde, çevre problemlerini bütünsel bir bakış açısı ile değerlendirerek, konusunda yetkin 60’ın üzerinde uzman mühendis kadrosuyla yurtdışında başarıyla müşavirlik hizmeti projelerini yürütmekte ve atık yönetimi konusunda ihtiyaç duyulan teknik bilgiyi, tecrübeyi ve birikimi ulusal ve uluslararası müşavirlik projeleri ile kamu ve özel sektöre aktarmaktadır.

Yurt içi ve yurt dışında yürütülen müşavirlik projelerindeki temel amacımız; ulusal/uluslararası normlarda amaca hizmet eden en uygun yöntem, plan, strateji ve teknolojiye sahip entegre atık yönetim sisteminin kurulmasını sağlamaktır.

Katı Atık Yönetimi Müşavirliği Kapsamında Verilen Hizmetler;

 • Genel Atık Yönetim Sistemlerinin Tasarlanması, Projelendirilmesi
 • İşletme Yönetiminin Yapılandırılması ve Düzenlenmesi
 • Atık Yönetimi Planları ve Stratejilerinin Oluşturulması
 • Atık Yönetimi Projelerinin Fizibilite Çalışmaları
 • Proje İzleme, Değerlendirme ve Raporların Hazırlanması

Örnek Referanslarımız

Çorum Katı Atık Yönetimi Projesi/ Entegre Yönetim Tesisleri Yapım İşi

Lahor Entegre Atık Yönetimi Müşavirlik Hizmeti, Pakistan Pencap / Pakistan Lahor Hükümeti

Erzurum Entegre Katı Atık Yönetimi Müşavirlik Hizmeti /BTC (Bakü-Tbilisi-Ceyhan Pipeline Company-Türkiye Şubesi)

Antakya Entegre Katı Atık Yönetimi Müşavirlik Hizmeti /BTC (Bakü-Tbilisi-Ceyhan Pipeline Company-Türkiye Şubesi)

Pakistan Faisalabad, Gujranwala, Multan, Muree, Rawalpindi, Sialkot Şehirleri Katı Atık Düzenli Depolama Sahası Projelerinin Hazırlanması / Pakistan Pencap Hükümeti

TRAB-Rİ-KAB KATI ATIK YÖNETİM PROJESİ

Trabzon Deliklitaş Aktarma İstasyonu

Of-İyidere Aktarma İstasyonu

Tıbbi Atık Sterilizasyon Ünitesi

Kutlular Depolama Sahası

Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi

Atık Yönetimi ve Şehir Temizliği Müşavirlik Projesi Kapsamı

 1. Entegre Katı Atık Yönetim Planlarının Hazırlanması
  1. Ambalaj Atıkları Yönetim Planı
  2. Tıbbi Atık Yönetim Planı
  3. İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Yönetim Planı
  4. Arıtma Çamuru Yönetim Planı
  5. Entegre Katı Atık Yönetimi Stratejik Planı
 2. Atık Karakterizasyonu
 3. Proje Hizmetleri
  1. Düzenli Depolama Sahası Uygulama Projelerinin Hazırlanması
  2. Vahşi Depolama Sahası Rehabilitasyon Projelerinin Hazırlanması
  3. Katı Atık Aktarma İstasyonu Projelerinin Hazırlanması
  4. Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi Projelerinin Hazırlanması
  5. Kompost Üretim Tesisi Projelerinin Hazırlanması
  6. Tıbbi Atık Yakma ve Sterilizasyon Ünitesi Projelerinin Hazırlanması
 4. Kontrol ve Denetim Hizmetleri
  1. Hazırlanan Projelerin Kontrol Edilmesi
  2. İnşaat Aşamasında Kontrolörlük
 5. Eğitimler
  1. Entegre Katı Atık Yönetimi Eğitimi
  2. Düzenli Depolama Sahalarının İşletilmesi Eğitimi
  3. Tıbbi Atıkların Yönetimi Eğitimi
  4. Ambalaj Atıklarının Kontrolü ve Yönetimi Eğitimi
  5. Vahşi Depolama Sahalarının Rehabilitasyonu Eğitimi
  6. Endüstriyel Atıkların Yönetimi Eğitimi
 6. Deniz Atıklarının Yönetimi
  1. Gemilerden Kaynaklanan Atıkların Toplanması
  2. Gemilerden Kaynaklanan Atıkların Arıtılması ve Bertarafı
  3. Kıyı, Plaj ve Dere Ağzı Temizliği
 7. Şehir Temizliği Analiz ve Planlaması
  1. Atık Toplama/Taşıma Sistemlerinin Değerlendirilmesi ve Optimizasyonu
  2. Mekanik Süpürme ve Yıkama Sistemlerinin Değerlendirilmesi
Sayfanın Başına Dön