Kesin Veriler

 • İstaç tarafından işletilen tesis sayısı 36
 • İstanbul’da her gün oluşan evsel atıklar 19.000 ton
 • İstanbul’da her gün İSTAÇ tarafından gerçekleştirilen mekanik süpürme alanı 6.8 Milyon m2
 • İstanbul’da her gün İSTAÇ tarafından arıtılan çöp sızıntı suyu miktarı 5.000 m3/gün
 • İstanbul meydanlarında her gün İSTAÇ tarafından gerçekleştirilen toplam yıkama alanı 300.000 m2
 • İstanbul’daki düzenli depolama sahalarında çöpgazından üretilen toplam elektrik kapasitesi 65 MWh (1.2 milyon nüfusun hane elektrik ihtiyacına denk gelir.)
 • Her yıl İstanbul’daki organik atıklardan üretilen kompost miktarı 20.000 ton
 • Her yıl İstanbul’daki sağlık kuruluşlarından toplanan ve arıtılarak bertaraf edilen tıbbi atık miktarı 27.650 ton
 • İstanbul’da tıbbi atık toplama hizmeti verilen sağlık kuruluşu sayısı 10.000
 • Her yıl İstanbul’dan geçen gemilerden alınan, geri kazanılan ve bertaraf edilen atık miktarı 200 bin m3
 • İstanbul'da 11 adet lisanslı atık alım gemisi ile toplanan atık miktarı 75.316 m3
 • İstanbul’da temizliği takip edilen toplam kıyı şeridi uzunluğu 515 km
 • İstanbul’da her hafta düzenli temizliği yapılan deniz yüzeyi alanı 5 Milyon m2
 • İstanbul’da yaz mevsiminde atıkları toplanan toplam plaj alanı 4.5 Milyon m2