Sıfır Atık

Sıfır Atık,  döngüsel ekonomiyi referans alarak, herhangi bir ürününün asgari seviyede atık oluşturacak biçimde tasarlanması, kullanılması ve yeniden kullanılması; atığa dönüşen ürünlerin ise (azami seviyede geri dönüşümü/geri kazanımı için) kaynağında ayrı olarak biriktirilmesi, toplanması ve işlenmesidir. Bu kapsamda İSTAÇ AŞ Sıfır Atık Modelleri ile holistik çözümler geliştirirken, katı atık-insan ilişkisini yeniden tanımlayan modern davranış modellerini yaygınlaştırmayı hedefleriz.

Kurumsal Sıfır Atık Uygulamaları

 Bu paket, kurum içi oluşan katı atıkların Sıfır Atık Yönetmeliğine uygun biçimde bina içi ve/veya bina dışı, kaynağında ayrı olarak biriktirilmesini ve geri dönüşüme/bertarafa hazır hale getirilmesi amacıyla yürütülen analiz, boyutlandırma, proje ve iyileştirme çalışmalarını içerir.

Konut Tipi Sıfır Atık Uygulamaları

Bu paket, yerel yönetimlerin konut lejantlarında oluşan katı atıkları yüksek kaynakta ayırma verimliliği ile ayrı olarak biriktirilmesi ve geri dönüşüme/bertarafa hazır hale getirilmesi amacıyla yürütülen planlama, optimizasyon, getirme ve ayırma sistemlerini içerir. Sosyal donatılar içeren getirme merkezleri geliştirir.

 

Eğitim ve Farkındalık Çalışmaları

Bu paket sıfır atık uygulamalarında verimliliğin iyileştirilmesi, katı atık bilincinin yükseltilmesi, davranış modellerinin geliştirilmesi, teknik yeterliliğin arttırılması amacıyla yürütülen kurumsal, konut, okul ve lisansüstü eğitim çalışmalarını kapsar. 

Geri Dönüşüm İndeksi

Bu paket; piyasaya sürenlerce üretilen veya üretime hazırlanan mamullerin geri dönüştürülebilirliğini tespit edilmesi ve/veya arttırılması amacıyla maddesel gerikazanım teknolojilerine uygun olarak alınacak önlemleri ve yapılabilecek iyileştirmeleri sınai mülkiyet haklarını gözeterek bir indeks modeli ile belirleyerek, raporlar.

 

       

 

İmza

PAYLAŞ
Sayfanın Başına Dön

E-bülten'e Kaydol

Atık Yönetim Rehberi Uygulamasını İndir

App Store'dan İndir Play Store'dan İndir
İstaç - AnaSayfa