Sıfır Atık

Sıfır Atık; insanların sürdürülebilir bir hayat tarzını benimseyip, hayat biçimlerini bu yönde değiştirmeye özendiren; gözden çıkarılmış tüm malzemelerin diğer ürünler için kaynak olarak kullanılabilecek biçimde dizayn edildiği; etik, ekonomik ve verimlilik hedefi olarak tanımlanır. Bir diğer söyleyişle sıfır atık yönetimi, doğal kaynaklarımızın daha verimli kullanımını sağlamak, atığı kaynağında azaltmak ya da geri kazanmak, değerlendirilebilir atığın toplama verimini artırmak ve depolama alanına giden atık miktarını azaltarak atığın çevresel etkisini minimize etmektir. Geri dönüşüm ve geri kazanım sistemlerinin oluşturulması ve toplumca etkin kullanılması için bu bilincin oluşturulması gerekmektedir.

Sürdürülebilir Kalkınma İlkeleri çerçevesinde atıkların kontrolünü sağlayıp gelecek nesillere daha temiz ve gelişmiş bir Türkiye bırakılması hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen "Sıfır Atık Projesi’ni” İSTAÇ ailesi olarak bizler de benimsedik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kıymetli eşi Emine Erdoğan Hanım önderliğinde başlatılan bu kapsamlı proje ile 2023 hedeflerimize daha emin adımlarla yürümeye başladık. İSTAÇ olarak, kurulduğumuz günden itibaren benimsediğimiz misyon doğrultusunda atıkların tümüyle kazanılması hem ekonomiye sağladığı katkı hem de gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak adına bizlerin görevidir.

Kurumumuzda, sıfır atık yönetimine ilişkin çalışmaların sistemli ve verimli biçimde yürütülmesi için “Sıfır Atık Yönetim Planı” hazırlanarak, yol haritamız belirlenmiştir. Bu kapsamda, ana hizmet binamız ve lokasyonlarımız için ayrıştırma üniteleri temin edilerek, eğitim-bilgilendirme faaliyetlerinde kullanılmak üzere afiş, broşür ve animasyon filmi hazırlanmıştır ve “Sıfır Atık Yönetim Merkezi” oluşturulmuştur. “Sıfır Atık Yönetim Merkezi” nde her atık türleri için konteynerler, organik atıktan kompost üretimi için yerinde kompost makinası, solucan gübresi sistemi tasarlanmış ve temin edilmiştir.

 

  Sıfır Atık Tanıtım Broşürünü   İndir
PAYLAŞ
Sayfanın Başına Dön