HİDROKLORİK ASİT (HCI) MAL ALIM İŞİ

18.04.2018 11:00

İHALE İLANI

İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

 

HİDROKLORİK ASİT (HCI) MAL ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı yasanın m.3/g kapsamında kapalı teklif açık eksiltme usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası

:

2018/135276

1- İdarenin

a) Adresi

:

Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 - Şişli İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

212 - 230 60 41 Faks: 231 76 14

c) Elektronik posta adresi

:

istac@istac.com.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

www.istac.com.tr

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü, miktarı

:

Kömürcüoda Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi 4.200.000 kg Hidroklorik Asit

Odayeri Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi 2.640.000 kg Hidroklorik Asit

b) teslim [yeri/yerleri]

:

İSTAÇ A.Ş. Kömürcüoda (Şile/İST.) Arıtma Tesisi ve Odayeri (Eyüp/İST.) Arıtma Tesisi

c) teslim [tarihi/tarihleri]

:

İşe başlama tarihinden itibaren 1(bir) yıldır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli İSTANBUL

b) Tarihi ve saati

:

18 Nisan 2018 Çarşamba günü, saat: 11:00

 

4-İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

4.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İSTAÇ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI, TİCARİ SÖZLEŞMELER BİRİMİ, PAŞA MAH. PİYALEPAŞA BULVARI, NO:74, ŞİŞLİ, İSTANBUL. adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

 

İHALE DÖKÜMANI İNDİR