MAKİNE BAKIM ŞEFLİĞİ İŞ ARAÇLARINA MAKAS ONARIMI VE MAKAS MALZEMESİ MAL ALIM İŞİ

18.05.2021 11:00

MAKİNE BAKIM ŞEFLİĞİ İŞ ARAÇLARINA MAKAS ONARIMI VE MAKAS MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SAN. VE TİC. A.Ş.
İhale Kayıt Numarası:2021/250260
İşin Adı:Makine Bakım Şefliği İş Araçlarına Makas Onarımı Ve Makas Malzemesi Mal Alım İşi
İhale Türü - Usulü:Mal Alımı - 4734 Sayılı Kanunun 3/G Bendi Kapsamında Kapalı Teklif Açık Eksiltme Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi:Paşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:74 Şişli 34379
b) Telefon ve faks numarası:2123682600 - 2122317614
c) Elektronik posta adresi:meyilmaz@istac.istanbul
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi:www.istac.istanbul
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı:Makine Bakım Şefliği İş Araçlarına Makas Malzemesi Mal Alım İşi ve İşçilik Hizmeti Mal Alım İşi
b) Teslim [yeri / yerleri]:İSTAÇ MAKİNE BAKIM ŞEFLİĞİ/İSTANBUL
c) Teslim [tarihi / tarihleri]:Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 12 (Onİki) aydır.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer:İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli İSTANBUL
b) Tarihi ve saati:18.05.2021 - 11:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1. Teklifi sunan gerçek kişi ise imza beyannamesi, tüzel kişi ise şirket yetkilisinin İmza sirküleri ve ayrıca vekalaten teklif verilmesi durumunda vekaletname ve vekilin imza beyannamesi sunulmalıdır.
4.1.2. Doküman içerisinde bulunan Birim Fiyat Teklif Cetveli imza yetkilisince kaşe ve imza edilerek sunulmalıdır.
4.1.3 İşin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.4- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre  belirlenecektir.
5- Teklif dokümanı, idarenin adresinde ve web sitesinde görülebilir.
6. Teklifler, alım tarih ve saatine kadar İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli İSTANBUL adresine elden teslim edilebilir.
7- İstekliler tekliflerini,  her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. Alım sonucu, Alım üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Kısmi Teklif Verilebilir.
İHALE DÖKÜMANI İNDİR
Sayfanın Başına Dön

E-bülten'e Kaydol

Atık Yönetim Rehberi Uygulamasını İndir

App Store'dan İndir Play Store'dan İndir
İstaç - AnaSayfa