Hafriyat Toprağı Yönetimi

Bölgenin en hızlı gelişen şehri İstanbul’da yürütülen yoğun kentsel dönüşüm ve inşaat faaliyetlerinin bir sonucu olarak her ay milyonlarca ton hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıkları çıkmaktadır. Hafriyat toprağını kullanarak eski maden ocaklarının tahrip ettiği ormanlık alanları rehabilite ediyor, inşaat&yıkıntı atıklarını işleyerek ekonomik fayda elde ediyoruz.

İstanbul’un aylık 3 milyon ton hafriyat atığı, vasfını yitirmiş maden alanlarını rehabilite etmek için kullanılıyor, kontrolsüz dökümün önüne geçilerek İstanbul’un doğası korunuyor.

İstanbul’da kentsel dönüşümle beraber büyüyen, inşaat sektörü ile birlikte artan hafriyat atıklarının kontrolsüz dökümü ve bunun sonucunda yaşanacak çevre ve görüntü kirliliğini önlemek amacıyla hizmet veren İSTAÇ, kanun ve yönetmelikler çerçevesinde gerekli projelendirme ve izin süreçlerini yürüterek, vasfını yitirmiş ve kullanılmayan maden alanlarını kullanım sonrası rehabilite etmektedir.

Hafriyat depolama sahalarında yılda ortalama 40 milyon ton hafriyat toprağı depolanmaktadır. İSTAÇ, bu alanları doğal topografyaya uygun şekilde, hafriyat toprağı ile doldurduktan sonra ağaçlandırma çalışmaları ile doğal yaşama geri kazandırmaktadır.

Bu faaliyetlerin dışında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi denetiminde rehabilite maksatlı dolgu, rekreasyon ve tarımsal alan oluşturma amaçlı projeler kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütülmektedir.

Fotoğraflar