Proje ve Müşavirlik Hizmetleri

Bilgi İçin Birim İletişim Bilgileri

Katı atık yönetiminde 25 yılı aşan tecrübemizi, alanında yetkin 60’dan fazla uzman ve mühendis kadromuzla diğer yerel yönetimlere aktarıyoruz. Yurtiçinde ve yurtdışında yürüttüğümüz müşavirlik projeleri ile İstanbul’un çevre yönetimindeki teknik ve idari deneyimini diğer yerel yönetimlere de kazandırıyoruz.

İSTAÇ, günümüzde, çevre problemlerini bütünsel bir bakış açısı ile değerlendirerek, konusunda yetkin 60’ın üzerinde uzman mühendis kadrosuyla yurtdışında başarıyla müşavirlik hizmeti projelerini yürütmekte ve atık yönetimi konusunda ihtiyaç duyulan teknik bilgiyi, tecrübeyi ve birikimi ulusal ve uluslararası müşavirlik projeleri ile kamu ve özel sektöre aktarmaktadır.

Yurt içi ve yurt dışında yürütülen müşavirlik projelerindeki temel amacımız; ulusal/uluslararası normlarda amaca hizmet eden en uygun yöntem, plan, strateji ve teknolojiye sahip entegre atık yönetim sisteminin kurulmasını sağlamaktır.

Katı Atık Yönetimi Müşavirliği Kapsamında Verilen Hizmetler

Müşavirlik Hizmetleri

Yapım İşleri

Fotoğraflar